charbrowo
charbrowo

Zapraszamy na wypoczynek
do agroturystyki U Joli
ul. Akacjowa 1
84-352 Charbrowo

Projekt pn. Budowa małej infrastruktury agroturystycznej związanej z wędkarstwem został zrealizowany z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 w ramach środka Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Projekt zakładał budowę 5 łowisk wędkarskich, wykonanie: drogi dojazdowej, ogrodzenia, stanowisk wędkarskich i wędzarni, zakup: łodzi rybackich, sanek wodnych, wędek, podbieraków i narybku oraz wykonanie i montaż tablic reklamowych. Operacja jest realizowana w Charbrowie na działce nr 140/23 obręb Charbrowo. Realizacja operacji zakładała osiągnięcie celu: Rozwój turystyki aktywnej i ekoturystyki związanej ze zbiornikiem wodnym poprzez budowę 5 łowisk wędkarskich oraz infrastruktury związanej z wędkarstwem.
(c) 2012-2019 Agroturystyka U Joli